Bergmancenter Logo
Efter bergman 2022 utlysning call for entries Efter bergman 2022 utlysning call for entries

EFTER BERGMAN 2022 – Utlysning | Call for entries

Efter Bergman 2022 – ett manusstipendium för nordiska filmskapare

Ingmar Bergman var en lysande skribent och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Stipendiets önskan är att lyfta fram den sidan av Bergmans konstnärsskap men även att markera manuskriptets viktiga funktion som filmberättandets skelett och nervsystem.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska auteurer, skrivande filmskapare. Det är utformat som ett utvecklingsresidens för långfilm eller dramaserie och innebär vistelse på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en dramaturg. Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är angeläget för vår tid, uppvisar originalitet och besitter en egen röst.

I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, dramaturgstöd, resa till och från Fårö, hyrbil för transporter på ön och 10.000 sek i stipendium. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset.

Ansökan kan göras av en skrivande filmskapare som är medborgare eller permanent boende i Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark, Sápmi, Grönland, Färöarna eller Åland.

Projektet som filmskaparen söker med ska vara ett originalmanus i långfilms- eller dramaserieformat och det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserieproduktion. Om det är filmskaparens första långfilm- eller dramaserie ska filmskaparen kunna uppvisa kortare produktioner som motsvarar en långfilm i längd och kvalitet.

Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en producent.

Ansökan består av:

  • ett personligt brev som motiverar stipendiet (max 1 sida).
  • en projektbeskrivning.
  • ett treatment, och om det finns, ett manus.
  • en regivision.
  • CV på filmskapare och producent.

Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Om det finns, bifoga gärna preliminär tidsplan och budget.

Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmgotland.se

Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. Du är välkommen att skicka din ansökan på svenska, danska, norska eller engelska.

Deadline för ansökan till Efter Bergman är 14 mars 2022.

Om Efter Bergman

Efter Bergman-stipendiet arrangeras av Film på Gotland, Bergmancenter på Fårö, Svenska Kyrkan, Film Stockholm i samarbete med Story Academy Gotlands Folkhögskola och Bergmangårdarna på Fårö.

Juryn kommer att presenteras under 2022.

Läs mer om stipendiet på https://filmgotland.se/produktion/efter-bergman/

After Bergman 

The intention of this grant is to highlight Bergman’s writing and to emphasize the key role that the screenplay has in filmmaking. After Bergman is a screenplay grant for Nordic auteurs, writing filmmakers. The grant is a recidency for developing a feature film or drama series script at the Bergman estate on Fårö where a script coach will be provided to the recipient. The grant will be given to a filmmaker whose screenplay has relevancy for contemporary life, is original and has a voice of their own.

The grant includes a recidency at the Bergman estate on Fårö during two weeks, a script coach, travel to and from Fårö, a rental car for transportation on the island and a scholarship of 10.000 sek during the recidency. The recipient will be commited to to take part in a work in progress presentation during the Bergman Week the following year.

Applications can be made by filmmakers who are citizens of or permanently living in Sweden, Norway, Iceland, Finland, Denmark, Sápmi, Greenland, the Faroe Islands and Åland Islands.

The project the filmmaker applies with should be an original feature film or drama series script and it should be the filmmaker’s first or second feature or drama series production. If it is the filmmaker’s debut feature the filmmaker will have to present shorter productions that in scope and quality corresponds to that of a feature production. The project should have an established producer tied to it.

The application should include:

  • A personal note motivating the grant (maximally one page).
  • A project description.
  • A treatment, and if available, a script.
  • Director’s vision.
  • CV of the filmmaker and the producer.

A link with (maximally 15 minutes) of the filmmaker’s previous productions should also be included and, if available, please send a preliminary production schedule and budget.

The application should be sent in pdf format to: bergman@filmgotland.se

Name the pdf as follows: projectname_nameoffilmmaker.pdf

We welcome applications in Swedish, Danish, Norweigan and English.

Deadline for entries to After Bergman 2022 is March 14th 2022.

About After Bergman

The After Bergman grant is arranged by Film på Gotland, Bergman Center on Fårö, the Church of Sweden and Film Stockholm in collaboration with the Story Academy at Gotlands Folkhögskola the Bergman Estate on Fårö.

The jury will be presented during 2022.

Read more about the screenplay grant: https://filmgotland.se/produktion/talangutveckling-3/efter-bergman/

Bergman Center After Bergman