Bergmancenter Logo
Slider skaparverkstan 1 Slider skaparverkstan 1

SKAPARVERKSTAN PÅ FÅRÖ

Platsen för barn och unga

Skaparverkstan är öppen för barn och ungdomar som är nyfikna på olika konstnärliga uttrycksmedel och som lekfullt vill ta dem i bruk. Här är det fritt att både leka och spela teater, doppa penseln i färgburken eller göra en film. I Skaparverkstan finns både klassisk och ny teknik för berättande med ljus och ljud, animation, pixilation, text och film. Här finns också en dockteaterscen där man kan göra föreställningar med handdockor, med ”platta” figurer eller med marionetter. De mindre barnen kan också agera själva på scenen. Dockor och rekvisita skapas i verkstan, liksom ljud och filmade inslag till föreställningarna.

IMG 0019 1 1200x900 IMG 0019 1 1200x900

Skaparverkstan i Bergmancenter på Fårö har funnits sedan 2012 och har hämtat inspiration från Ingmar Bergmans lekfullhet och skapande. Film, rörliga bilder och teater var den unge Ingmars viktigaste leksaker redan i barndomen Därför är Skaparverkstan en viktig del av Bergmancenter på Fårö.

Skaparverkstan byggdes upp som en del av projektet Barnet och Barndomen (2012–2014) finansierat av Allmänna Arvsfonden. Den grundläggande avsikten med projektet var att ge besökare på Bergmancenter också ett barn- och ungdomsperspektiv på Ingmar Bergmans konstnärskap. Själv sa han ofta att ”barndomen var hans hovleverantör” när det gällde teman för film och teater. Grundläggande för projektet Barnet och Barndomen var utställningen Salongen som på ett visuellt sätt levandegjorde hur Ingmar Bergman redan som pojke skapade berättelser med hjälp av en Laterna Magica och en modellteater. Dessa båda ”kreativa verktyg” ligger till grund för Skaparverkstan där barn, ungdomar och vuxna själva kan gestalta och berätta med scenisk gestaltning och rörliga bilder.

Skaparverkstan har, under årens lopp utvecklat en egen pedagogik där barn från tre–fyra år skapar på egen hand eller tillsammans med syskon, kamrater och föräldrar. Under sommarsäsongen är Skaparverkstan öppen för allmänheten 5 timmar/dag och under vår- och höstsäsongen har det funnits ett utbud av workshops och seminarier för olika grupper av professionella vuxna. Från praktiker och forskare kring frågor om barns och ungas eget filmskapande till ensamkommande ungdomar och barn, ungdomar och vuxna med erfarenhet av våld i hemmet eller i andra situationer.

I Skaparverkstan arbetar erfarna pedagoger som också är professionella filmskapare, konstnärer, animatörer och dockmakare. Med deras stöd och inspiration skapar besökarna i verkstan berättelser med bild, animation, pixilation ljud och ljus. Här finns också en dockteaterscen där man skapar föreställningar med handdockor och andra figurer. De små barnen kan själva agera på scenen. Dockor och rekvisita skapas i verkstan, liksom ljud och filmade inslag till föreställningarna. På Facebooksidan Skaparverkstan på Fårö publiceras filmer och annat material som barn och ungdomar producerat i verkstan, med regissörernas tillstånd, förstås.

Bergman week 2019 Yanina Isla 291 1200x800
Bergman week 2019 Yanina Isla 286 1200x800
Bergman week 2019 Yanina Isla 278 1200x800
Bergman week 2019 Yanina Isla 158 1200x800
Bergman week 2019 Yanina Isla 285 1200x800
Bergman week 2019 Yanina Isla 293 1200x800

Under högsäsong (v. 27–31) är verkstan öppen för allmänheten dagligen klockan 11.00–15.00. Vi tar en materialkostnad på 40 kr.

Under Bergmanveckan (24/6 – 28/6) har Skaparverkstan öppet mellan 12:00 och 16:00.

Före och efter sommarsäsongen arrangerar vi workshops för grupper av barn, ungdomar och vuxna i Skaparverkstan. Innehåll och utförande kan med fördel planeras i förväg med våra pedagoger, Jessica Lundeberg och Kristina Frank. Kontaktuppgifter finns på Bergmancenters hemsida.

Vi erbjuder även workshops för både skolklasser och andra grupper oavsett ålder. För prisuppgifter mejla info@bergmancenter.se eller ring +46 (0)760 22 59 36.

Vi tar också emot skolklasser inom ramen för Skapande skola.

I Skaparverkstan arbetar de erfarna pedagogerna Jessica Lundeberg och Kristina Frank. Professionella filmskapare, konstnärer, animatörer och dockmakare.

Skaparverkstan är öppen för allmänheten v. 26–31, som under skollov och vid enstaka tillfällen för workshops.

På vår Facebooksida Skaparverkstan på Fårö lägger vi upp filmer och annat material som barn och ungdomar producerat i verkstan. Med regissörernas tillstånd, förstås.

Skaparverkstan får stöd från Swedbank!

Swedbank genom Sparbankstiftelsen alfa har beslutat att ge stöd åt Bergmancenters skaparverkstad. Stödet ska gå till att utveckla workshopverksamheten så att vi kan nå ut till fler barn och unga även utanför högsäsongen på sommaren.

Stödet består av 30 000 kronor och ska ses som ett startskott för utvecklingen av verksamheten.